Tagasi

Euro Bio Saeketiõli

Mootorsaagide ja metsamasina kettide määrdeõli

Euro Bio saeketiõlid on tehtud rapsiõlist, mis on taastuv, biolagunev, mürgivaba ja loodusesse kuhjumatu tooraine.

Kasutus:

  • Toodet kasutatakse mootorsaagide ja metsamasina kettide määrdeõliks.

Omadused:

  • Bio saeketiõli kasutades kasutuskogused vähenevad selgelt võrreldes tavapäraste ketiõlidega.
  • Toodetel on suurepärane korrosioonikaitse.
  • Õli voolavus külmades tingimustes on suurepärane, mis tagab õlituse ka äärmuslikes tingimustes.
  • Vähendab lati ja tera kulumist
  • Lumi ei eemalda õlikihti

Kasutusturvalisus:

  • Toode on mürgivaba ning ei ärrita nahka ega silmi.
  • Tootel on kõrged keemis- ja leekpunktid.

Biolagunduvus: Kergesti biolagunev > 80% (OECD 301F)
Taastuvus: >90%
Toksilisus: Ei ole toksiline (OECD 401, 402)
Bioakumulatsioon: Ei akumuleeru (OECD 305)
Ärritavus: Ei ärrita nahka ega silmi (OECD 404, 405)

68:

Tihedus 20 °C: 0,919 kg/dm3 (DIN 51757)
Viskoossus 40°C: 72 mm2/s (ISO 3104)
Viskoossus 100 °C: 14 mm2/s (ISO 3104)
Viskoossus -20 °C: 2550 mm2/s (ASTM D2532-93)
Viskoossus-indeks: 210 (ASTM 2270)
Hangumispunkt: -35°C (ISO 3016)
Leekpunkt: 230°C (ISO 2160)

100:

Tihedus 20 °C: 0,921 kg/dm3 (DIN 51757)
Viskoossus 40°C: 110 mm2/s (ISO 3104)
Viskoossus 100 °C: 22 mm2/s (ISO 3104)
Viskoossus -20 °C: 5130 mm2/s (ASTM D2532-93)
Viskoossus-indeks: 223 (ASTM 2270)
Hangumispunkt: -35°C (ISO 3016)
Leekpunkt: 230°C (ISO 2160)