KKK

Mis on X-1R?

X-1R on sünteetiline metalli hooldusaine, mis vähendab oluliselt metalli pindade kontaktist ja liikumisest tingitud hõõrdumist. Seetõttu sobib X-1R mitmesuguste määrimisviiside jaoks tööstuses, merenduses, eritehnikas, autonduses, motospordis, kodupidamises jne.

Kuidas X-1R töötab?

X-1R toimib teisiti kui tavalised hüdrodünaamikal põhinevad määrdeained. X-1R muudab rauasulamitest pindade tihedust, mis teeb pinna tasasemaks, tihedamaks ja kõvemaks.


Enne X-1R kasutamist tehtud 1500 korda suurendatud pilt silindri seinast. Ebatasane pind tekitab hõõrdumist, soojust ja kulumist ning lühendab masina kasutusiga. Kõvadus HRC 35.


Pärast X-1R kasutamist tehtud pilt samast silindri seinast. Pind on tasasem ja kõvem ning hõõrdumist tekib vähem ja kulumine väheneb. Kõvadus HRC 72.

Mida suurem on metallpindade temperatuur ja rõhk seda paremini X-1R kinnitub. Madala molekulmassiga ühendid tungivad hõõrdumisest soojeneva metallpinna nt. mootori silindri seina pooridesse. Pinna muutumine vähendab hõõrdumist, mehaanilist kulumist ja vibratsiooni. Teisiti toimivad nt. PTFE-baasil (ehk Teflon-baasil) ained, mis vaid katavad metallpinna. X-1R ei sisalda mootoreid, käigukaste, ülekandeid, hüdraulika seadmeid jne. kahjustavaid komponente. Patenteeritud X-1R on API-klassi õli, mida võib lisada kõikidele määrdeõli tüüpidele ja turvaliselt kasutada ka uutes masinates ja sõidukites.

X-1R’i on testitud eri kasutusobjektidel nõudlikel tingimustel.
X-1R määrdeainet on kasutanud võidusõiduautode valmistajad (Morgan/Mc Clure-ralli Nascar-sarjas), samuti võistlusmootorrattatööstus ja vormeli-sari (kasutajad ms. Jeff Atwell, Larry Locklear, Steve Decamp).

X-1R määrdeainet on kasutatud ka raske metallitööstuse masinates (U.S. Steel, American Industrial Plastics), seda on kasutanud mootoritööpingid (Bay Area Engine Exchange, Larry Locklear), seda on kasutanud transpordiala firmad ja hüdraulikafirmad (Solid Waste Management, H & L Transportation), kasutatud autode parandusfirmad (All-Pro Automotive, John Hall Honda) ja projekteerimisbürood (Bisbiglia Enterprises) jne.

X-1R-l on läinud eriti hästi testides, kus seda määrdeainet testitud on. X-1Ri on testitud järgmistes ettevõtetes antud inimeste juhatusel: Oaklandi ülikool Michiganis, testija professor Gary Barber, triboloogia asjatundja; American Motorcycle Institute Floridas, testija tegevdirektor Bruce Brahms. Herguth Laboratories Inc. Californias on testinud X-1R’i ja tõdenud, et X-1R ei mõjuta õli viskoossust.
California firma Material Safety Data Sheet on X-1Ri määrdeainet testides tõdenud, et määrdeaine täidab hästi kõiki California osariigi seadusandluse nõudmisi.

Kui kaua X-1Ri toime kestab?

Sisepõlemismootorites kestab üks X-1R toime umbes 12 000 miili ehk umbes 19 000 km. Praktikas on soovitav lisada X-1R’i mootorisse alati koos õli vahetamisega, saavutamaks võimalikult head tulemust.

Kuidas X-1R mõjub selle õli viskoossusele, millega koos seda kasutatakse?

X-1R ei mõju teise õli viskoossusele isegi madalatel temperatuuridel. Seepärast võib X-1R’i kasutada ka madalatel temperatuuridel. X-1R’i kasutamise puhul tuleb tähele panna õlirõhu tõusu, sest metallpinnad tihenevad ja õlipump toimib tõhusamalt.

Kuidas toimib X-1R’i ja tavalise õli segamine madalatel temperatuuridel?

X-1R sisaldab aineid, mis hoiavad madalat viskoossust madalatelgi temperatuuridel. kinnitub X-1R kinnitub metallpinnale ja määrimine toimib ka nendes kohtades, mida tavaline mootoriõli ilma X-1R’ita ei määri. X-1R määrib mootorit tõhusalt käivitamise ajal. See on tähtis, sest tavaliselt leiab 90% mootori kulumisest aset mootori käivitamisel.

Milliseid eeliseid X-1R kasutamine kasutajale annab?

X-1R Kulumisvastane määre / Õlilisand:

  • Vähendab kütusekulu
  • Alandab seadmete ja õli temperatuuri
  • Vähendab heitgaase
  • Vähendab vibratsiooni
  • Vähendab mootori müra
  • Vähendab osade kulumist

Kuidas toimib X-1R automaatkäigukastides?

X-1R toimib vaid rauasulamite pindadel. X-1Ri toime aktiveerub kuumuse ja rõhu koostööl. Automaatkäigukastides hooldab ja määrib X-1R kolvirõngaid, käike ja ventiilikonstruktsioone.
Automaatkäigukastide lülitid ei ole valmistatud rauasulamitest, vaid tavaliselt on need valmistatud klaaskiupõhistest materjalidest. Need klaaskiupõhised lülitid puutuvad küll kokku rauasulamist valmistatud osadega, ent X-1R ei mõjuta osi, mis on ehituselt klaaskiupõhised. X-1R toimib siis, kui kaks rauasulamist valmistatud pinda töötamise ajal teineteise vastu puutuvad. Kuna X-1Ri mõju õli viskoossusele on väike, ei muutu käigukasti töö aeglasemaks. Käikude sisse lülitamine muutub pehmemaks, kuna käigukasti ventiilikonstruktsioon töötab pehmemalt. Kulumine väheneb ja kasutusaeg kasvab, kuna metallpinnad on kaitstud X-1R’iga. PTFE-põhiseid (ehk Tefloni-põhiseid) tooteid ei või automaatkäigukastides kasutada, sest PTFE kinnitub lüliti osadele ja takistab hõõrde tekkimist. Erinevalt PTFE toodetest ei ole X-1R’is aineosi, mis mõjuksid lülitite hõõrde tekkele.

Millised on PTFE-põhiste määrdeainete kasutusega seotud probleemid?

PTFE (ehk Teflon) on aine, mis loodi algul keedunõude tarbeks, et toiduained ei jääks nõude seintele kinni. Määrdeainesse lisatud PTFE on lõigatud väikesteks terakesteks, mille läbimõõt jääb 14-20 mikromeetri klassi. See aine jääb sageli õlifiltritesse kinni. PTFE ei ole liikuv ega muunduv aine ja see ei reageeri ühegi muu ainega. PTFE-terakesed kinnituvad küll osaliselt metallpinnale, aga kuna PTFE on polümeer, ei saa see kauaks silindri seinale jääda. X-1R kannatab temperatuure, mis on kaks korda kõrgemad kui need temperatuurid, mida PTFE kannatab. X-1R kannatab temperatuure, mis on isegi kolm korda kõrgemad kui need temperatuurid, mida PTFE’d siirdav õli kannatab. Õli, mida kasutatakse PTFE siirdamiseks, muudab oma viskoossust. See õli muudab karteri õli omadusi paremaks ja selles seisnebki PTFE-toodete ilmne hea külg.

Miks X-1R on omadustelt parem võrreldes PTFE-põhiste määrdeainetega?

X-1R’is ei ole terakesi ja see ei toeta õlikanaleid. X-1R ei muuda selle õli viskoossust, millega koos seda kasutatakse. X-1R vähendab pinna ebatasasusi, lisades metallpinna kõvadust. X-1R kannatab hästi kõrgeid temperatuure ilma, et see kaotaks määrdevõimet. X-1R määrdeainet võib kasutada kõigil objektidel, milles rauasulamist pinnad teineteisega kokku puutuvad. X-1R määrdeaine ei kahjusta automaatkäigukaste ega käigukasti osi, mis on valmistatud klaaskiupõhistest ainetest. X-1R sisaldab oksüdeerumist ja vahutamist takistavaid aineid.

Väidetakse, et PTFE-põhised määrdeained peavad vastu isegi umbes 80 000 km sõidust tekkiva koormusel! Kas see on tõsi?

See väide on turundusnipp, kuna selle kohta ei ole olemas mingit tõendit, et need määrdeained nii kaua vastu peaksid. Inseneriteaduse vaatepunktist on väide täiesti põhjendamatu.

Kas X-1Ri sobib kasutada tavaliste määrdeainete ja kaitseainetega?

Jah, X-1R on täiesti sobiv teiste määrde- ja kaitseainetega kasutamiseks.

Kas X-1Ri võib kasutada hüdraulikaseadmetes?

Jah, sest X-1R toimib hüdraulikaseadmetes eriti tõhusalt. X-1R lisab hüdraulikapumpade ja hüdraulikaventiilide kasutusiga ja vähendab hüdraulikaseadmete mürataset. X-1Ri on testitud ja tõendatud 23.09.1997 MULTILIFT hooldusteates Nr 77.

Kas rõhk põhjustab X-1Ri kasutamises mingeid piiranguid?

Ei põhjusta, sest X-1R’i võib alati kasutada kvaliteetse hüdraulikaseadmetesse mõeldud õliga.