Tagasi

Euro Bio juhtpindade ja transporttöörkettide määrdeõli

Sae- ja paberitööstus

Euro Bio juhtpindade ja transporttöörkettide määrdeõli on tehtud rapsiõlist, mis on taastuv ja täiesti mürigvaba ja looduses kuhjumatu tooraine.

Kasutus:

  • Toode on arendatud kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes juhtpindade ja transporttöörkettide määrmiseks. Näit. Sae- ja paberitööstuses.


Omadused:

  • Bioõli pakub häid määrimisomadusi, mille tulemusena on minimaalne höördumine ja kulumine.
  • Õli kogust võib vähendada umbes 40% algupärase õliga võrreldes.
  • Toode toimib hea lahustina ja pakub erilist korrosiooni kaitset.
  • Õli voolavus ja pumbatavus külmades tingimustes on eriti tõhus, mis tagab hea määrimise äärmuslikes tingimustes (külmas -30ºC).
  • Õlil on hea happetaluvus.

 

Biolagunduvus: Kergesti biolagunev > 80% (OECD 301F)
Taastuvus: >80%
Toksilisus: Ei ole toksiline (OECD 401, 402)
Bioakumulatsioon: Ei akumuleeru (OECD 305)
Ärritavus: Ei ärrita nahka ega silmi (OECD 404, 405)

68:

Tihedus 20 °C: 0,919 kg/dm3 (DIN 51757)
Viskoossus 40°C: 72 mm2/s (ISO 3104)
Viskoossus 100 °C: 14 mm2/s (ISO 3104)
Viskoossus -20 °C: 2550 mm2/s (ASTM D2532-93)
Viskoossus-indeks: 210 (ASTM 2270)
Hangumispunkt: -35°C (ISO 3016)
Leekpunkt: 230°C (ISO 2160)

46:

Tihedus 20 °C: 0,922 kg/dm3 (DIN 51757)
Viskoossus 40°C: 47 mm2/s (ISO 3104)
Viskoossus 100 °C: 9 mm2/s (ISO 3104)
Viskoossus -20 °C: 2060 mm2/s (ASTM D2532-93)
Viskoossus-indeks: 174 (ASTM 2270)
Hangumispunkt: -35°C (ISO 3016)
Leekpunkt: 230°C (ISO 2160)

 

 

Suletud nõus hoida sademete eest ja ühtlasel temperatuuril.