KKK

Kuidas X-1R töötab?

X-1R muudab rauasulamite molekulkaalu metallide pinnal. Määrdeaine muudab metallpinna tihedamaks ja nii muutub metallpind tugevamaks ja ühtlasemaks.

X-1R sisaldab komponente, mis põhjustavad molekulide ümberasetumise metallpinnal ja sellest johtub, et X-1R toimib teisiti kui mitmed teised määrdeained, mille toime põhineb tavaliselt hüdrodünaamikal.

Kui metallpind on töödeldud X-1R- määrdeainega, tuleb märgatavalt juurde metallpinna tugevust. Laagriliual, mille tugevus võib olla Rc-35 (Rockwelli C-kõvaduskõveral), toimub X-1Ri toimel kõvenemine alati Rc-35 – Rc-72ni. Tugevnenud pind on valitseva liikumise, kuumuse ja rõhu tõttu siiski õhuke.

Mida rohkem metallpindadel on kuumust ja rõhku, seda paremini X-1R kinnitub.

X-1R on sünteetiline, vedel hooldusaine, mis vähendab eriti tähelepanuväärsel hulgal hõõrdumist, mis tekib rauasulamite pindade vastastikusel kokkupuutel ja liikumisel.
X-1Ri peetakse kõrgtasemeliseks määrdeaineks, õigupoolest on see määrdesüsteem, mitte mingi õli lisaaine.

X-1Ri võib seega kasutada määrdeainena ilma, et seda peaks segama teistesse määrdeainetesse. Praktikas on siiski mõttekas kasutada X-1Ri koos tavalise määrdeainega vastavalt kasutusjuhendile.

Tavalised määrdeained toimivad sageli hüdrodünaamilise põhimõtte järgi. X-1R toimib teisiti. See määrdeaine lisab metallpinna tihedust, muutes metallpinna tugevamaks ja ühtlasemaks.
Teisiti toimivad nt. PTFE-põhised (ehk Teflon-põhised) ained, mis õlisse segatult vaid katavad metallpinna elementaarosakeste massiga.

X-1Ri on testitud eri kasutusobjektidel nõudlikemailgi tingimustel. Seda määrdeainet on kasutanud võidusõiduautode valmistajad (Morgan/Mc Clure-ralli Nascar-sarjas), samuti võistlusmootorrattatööstus ja ülemaailmne vormeli-sari (kasutajad ms. Jeff Atwell, Larry Locklear, Steve Decamp).
Seda määrdeainet on kasutatud ka raske metallitööstuse masinates (U.S. Steel, American Industrial Plastics), seda on kasutanud mootoritööpingid (Bay Area Engine Exchange, Larry Locklear), seda on kasutanud transpordiala firmad ja hüdraulikafirmad (Solid Waste Management, H & L Transportation), kasutatud autode parandusfirmad (All-Pro Automotive, John Hall Honda) ja projekteerimisbürood (Bisbiglia Enterprises) jne…

X-1R-l on läinud eriti hästi täpsetes testides, milles seda määrdeainet testitud on. X-1Ri on testitud järgmistes ettevõtetes antud inimeste juhatusel: Oaklandi ülikool Michiganis, testija professor Gary Barber, hõõrdumise eemaldamise asjatundja, American Motorcycle Institute Floridas, testija tegevdirektor Bruce Brahms. Herguth Laboratories Inc. Californias on testinud X-1Ri ja tõdenud, et X-1R ei mõjuta õli viskoossust.
Kalifornia firma Material Safety Data Sheet on X-1Ri määrdeainet testides tõdenud, et määrdeaine täidab hästi kõiki Kalifornia osariigi seadusandluse nõudmisi.

Kui kaua X-1Ri toime kestab?

Sisepõlemismootorites kestab üks X-1Ri toime umbes 12 000 miili ehk umbes 19 000 km. Praktikas on soovitav lisada X-1Ri mootorisse alati koos õli vahetamisega, saavutamaks võimalikult head tulemust.

Kuidas X-1R mõjub selle õli viskoossusele, millega koos seda kasutatakse?

X-1R ei mõju teise õli viskoossusele isegi madalatel temperatuuridel. Seepärast võib X-1Ri kasutada madalatel temperatuuridelgi. X-1Ri kasutamise puhul tuleb tähele panna õlirõhu tõusu, sest metallpinnad tihenevad ja õlipump toimib tõhusamalt.

Kuidas toimib X-1Ri ja tavalise õli segamine madalatel temperatuuridel?

X-1Ri ja tavalise õli segu toimib nagu normaalne mootoriõli tavaliselt toimib, välja arvatud üks üsna tähtis omadus. X-1R sisaldab aineid, mis hoiavad madalat viskoossust madalatelgi temperatuuridel. Seetõttu kinnitub X-1Ri ja mootoriõli segu kõvasti metallpinnale ja võidmine toimib ka nendes kohtades, mida tavaline mootoriõli ilma X-1Rita ei võia. X-1R võiab mootorit tõhusalt käivitamise ajal. See on tähtis, sest tavaliselt leiab 90% mootori kulumisest aset mootori käivitamisel.

Milliseid eeliseid X-1Ri kasutamine kasutajale annab?

Säästab küttekulu, vähendab bensiinimootori saastet, summutab ja pehmendab mootori tööheli, vähendab hõõrdumist, alandab temperatuuri.

X-1R toimib järgmiselt, kui seda lisatakse keerlevatesse masinatesse:
Hõõrdumine väheneb, surveaste suureneb, masinate töötamisest tingitud soojus langeb, X-1r hoiab metallpinda katvat määrdekilet, X-1R seob karteris olevat pori, X-1R kaitseb metallpindade kinni kiilumise eest isegi siis, kui võidmine jääb mingil põhjusel pooleli, X-1R vähendab märgatavalt masinate kulumist ja pikendab masinate tööiga, tänu X-1Rile tõuseb masina tõhusus.

Kuidas toimib X-1R automaatkäigukastides?

Seda toodet on kasutatud juba tuhandetes käigukastides. X-1R toimib vaid rauasulamite pindadel. X-1Ri toime aktiveerub kuumuse ja rõhu koostööl. Automaatkäigukastides hooldab ja võiab X-1R kolvirõngaid, käike ja ventiilikonstruktsioone.
Automaatkäigukastide lülitid ei ole valmistatud rauasulamitest, vaid tavaliselt on need valmistatud klaaskiupõhistest materjalidest. Need klaaskiupõhised lülitid puutuvad küll kokku rauasulamist valmistatud osadega, ent X-1R ei mõjuta osi, mis on ehituselt klaaskiupõhised. X-1R toimib siis, kui kaks rauasulamist valmistatud pinda töötamise ajal teineteise vastu puutuvad. Kuna X-1Ri mõju õli viskoossusele on väike, ei muutu käigukasti töö aeglasemaks. Käikude sisse lülitamine muutub pehmemaks, kuna käigukasti ventiilikonstruktsioon töötab pehmemalt. Kulumine väheneb ja kasutusaeg kasvab, kuna metallpinnad on kaitstud X-1Riga. PTFE-põhiseid (ehk Tefloni-põhiseid) tooteid ei või automaatkäigukastides kasutada, sest PTFE kinnitub lüliti osadele ja takistab hõõrde tekkimist. Erinevalt PTFE toodetest ei ole X-1Ris aineosi, mis mõjuksid lülitite hõõrde tekkele.

Millised on PTFE-põhiste määrdeainete kasutusega seotud probleemid?

PTFE (ehk Teflon) on aine, mis loodi algul keedunõude tarbeks, et toiduained ei jääks nõude seintele kinni. Määrdeainesse lisatud PTFE on lõigatud väikesteks terakesteks, mille läbimõõt jääb 14-20 mikromeetri klassi. See aine jääb sageli õlifiltritesse kinni. Erinevalt X-1Rist ei toimu PTFE-aines keemilisi reaktsioone, mis metallpinda hoiaksid. PTFE ei ole liikuv ega muunduv aine ja see ei reageeri ühegi muu ainega. PTFE-terakesed kinnituvad küll osaliselt metallpinnale, aga kuna PTFE on plastmass, ei saa see kauaks silindri seinale jääda. X-1R kannatab temperatuure, mis on kaks korda kõrgemad kui need temperatuurid, mida PTFE kannatab. X-1R kannatab temperatuure, mis on isegi kolm korda kõrgemad kui need temperatuurid, mida PTFEd siirdav õli kannatab. Õli, mida kasutatakse PTFE siirdamiseks, muudab oma viskoossust. See õli muudab karteri õli omadusi paremaks ja selles seisnebki PTFE-toodete ilmne hea külg.

Miks X-1R on omadustelt parem võrreldes PTFE-põhiste määrdeainetega?

X-1Ris ei ole terakesi ja see ei toeta õlikanaleid. X-1R ei muuda selle õli viskoossust, millega koos seda kasutatakse. X-1R hoiab metallpindu molekulitasemel ja vähendab pinna ebatasasusi, lisades metallpinna kõvadust. X-1R kannatab hästi kõrgeid temperatuure ilma, et see kaotaks määrdevõimet. X-1R määrdeainet võib kasutada kõigil objektidel, milles rauasulamist pinnad teineteisega kokku puutuvad. X-1R määrdeaine ei kahjusta automaatkäigukaste ega käigukasti osi, mis on valmistatud klaaskiupõhistest ainetest. X-1R sisaldab oksüdeerumist ja vahutamist takistavaid aineid, mida pole üheski teises määrdetootes.

Väidetakse, et PTFE-põhised määrdeained peavad vastu isegi umbes 80 000 km sõidust tekkiva koormusel! Kas see on tõsi?

See väide on turundusnipp, kuna selle kohta ei ole olemas mingit tõendit, et need määrdeained nii kaua vastu peaksid. Inseneriteaduse vaatepunktist on väide täiesti põhjendamatu.

Kas X-1Ri sobib kasutada tavaliste määrdeainete ja kaitseainetega?
Jah, X-1R on täiesti sobiv teiste määrde- ja kaitseainetega kasutamiseks.

Kas X-1Ri võib kasutada hüdraulikaseadmetes?

Jah, sest X-1R toimib hüdraulikaseadmetes eriti tõhusalt. X-1R lisab hüdraulikapumpade ja hüdraulikaventiilide kasutusiga ja vähendab hüdraulikaseadmete mürataset. X-1Ri on testitud ja tõendatud 23.09.1997 MULTILIFT hooldusteates Nr 77.

Kas rõhk põhjustab X-1Ri kasutamises mingeid piiranguid?

Ei põhjusta, sest X-1Ri võib alati kasutada kvaliteetse hüdraulikaseadmetesse mõeldud õliga.